Ομοαξονικό καλώδιο RG-59 coaxial κατάλληλο για μεταφορά εικόνας video.

Διαθέτει επίσης 2 x 0,50 για τροφοδοσία της κάμερας.
Κεντρική > Προϊόντα > Καλώδια CCTV

Ομοαξονικό καλώδιο RG-59 coaxial κατάλληλο για μεταφορά εικόνας video.

Διαθέτει επίσης 2 x 0,50 για τροφοδοσία της κάμερας.
Ομοαξονικό καλώδιο RG-59 coaxial κατάλληλο για μεταφορά εικόνας video.

Διαθέτει επίσης 2 x 0,50 για τροφοδοσία της κάμερας καθώς και δεύτερο ομοαξονικό καλώδιο για μεταφορά ήχου.
Security
Automation
Καταγραφικά                                           


Copyright ©  2008. Κατασκευή της Advision για λογαριασμό της Inous Intelligent Living.
Κείμενα και φωτογραφίες του www.inous.gr διατίθενται στους επισκέπτες για προσωπική ενημέρωση και χρήση. Οποιαδήποτε χρήση σε άλλο μέσο, απαιτεί την έγγραφη άδεια του εκδότη.
Privacy Policy | SitemapWeb Offer
Ενσύρματο σύστημα
συναγερμού με 690